(Ivan Gundulić - Dubravka)

"O lijepa, o draga, o slatka slobodo,     uresu jedini od ove Dubrave,
dar u kom sva blaga višnji nam Bog je d'o,     sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi
uzroče istini od naše sve slave,     ne mogu bit plata tvoj čistoj ljepoti."

 Plan rada Vijeća učenika i škole

U cilju što aktivnijeg sudjelovanja učenika u životu i radu škole, promoviranju škole u lokalnoj zajednici na čijem području se škola nalazi, predstavljanja stajališta i interesa učenika u Školskom odboru, Učiteljskom vijeću, razrednim i odjelskim vijećima, u školi se osniva Vijeće učenika.Vijeće učenika broji 8 članova, a čine ga po jedan predstavnik trećeg, četvrtog, petog, šestog te dva predstavnika sedmog i dva predstavnika osmog razreda. Učenici između sebe biraju predstavnike razreda. Sjednicama nazoče predstavnici svih odjela, ukupno njih 20. Koordinatori VU su školski pedagog i školski knjižničar.

Vijeće učenika i škole :      

- priprema i daje prijedloge tijelima škole o pitanjima koja su bitna za učenike, njihov rad i  rezultate

  u odgojno-obrazovnom radu;

- predlaže izvannastavne aktivnosti;

- pomaže učenicima u izvršavanju školskih obveza;

- donosi prijedloge i odluke sudjelovanja u društveno-korisnom radu i humanitarnim aktivnostima;

- nazoči sjednicama Odjelskih vijeća, Učiteljskog vijeća i Školskog odbora ako se raspravlja o pravima i obvezama učenika.

Godišnji program rada VUŠ 2014./2015.:

Rujan:

- Odabir članova i konstituiranje organa Vijeća učenika i škole

- Upoznavanje učenika s ciljevima i zadacima Vijeća učenika

- Pravilnik i program rada Vijeća učenika za školsku 2014./15. godinu

- Izbor učenika VUŠ za Školski koordinacijski tim za prevenciju maloljetničke delikvencije i nasilja i Inkluziju

- Projekt :“Obrazovanje za pravedno društvo“

Studeni:

- Etički kodeks

- Tematsko predavanje : ”Maloljetnička delikvencija i nasilje” povodom Međunarodnog dana prevencije nasilja nad djecom

Prosinac:

- Izbor i rad školskih sekcija, prijedlozi eventualnih izmjena

- Božić – organizacija karitativne akcije za pomoć socijalno ugroženim učenicima

- Prijedlozi mjera za unapređenje nastavnog procesa i uspjeha učenika

- Izvješće članova koordinacijskog tima

Veljača:

- Analiza uspjeha na polugodištu

- Osvrt i komentiranje nastavnog procesa

- „Djeca pjevaju hitove“ priprema

Ožujak:

- Uspostavljanje kontakta sa Vijećima učenika iz drugih / susjednih škola

(posjeta njihovom sastanku, dogovor oko zajedničkih projekata,...)

Travanj:

- Pripreme za obilježavanje Dana obitelji (malonogometni turnir)

- Debata: Muško-ženski poslovi

Svibanj:

- Bliži se kraj nastavne godine

- Pripreme povodom Dana škole

- Izvješće članova koordinacijskog tima

- Završne aktivnosti za tekuću godinu, sumiranje urađenog i procjena cjelokupnog rada