(Ivan Gundulić - Dubravka)

"O lijepa, o draga, o slatka slobodo,     uresu jedini od ove Dubrave,
dar u kom sva blaga višnji nam Bog je d'o,     sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi
uzroče istini od naše sve slave,     ne mogu bit plata tvoj čistoj ljepoti."

Plan i program rada Vijeća roditelja i škole za školsku 2014./2015.godinu

Br.

Cilj

Aktivnost

           1.   

Unaprijediti status Vijeća roditelja i škole

1.1 Sudjelovanje u projektu Obrazovanje za pravedno društvo;

1.2 Oglasna ploča Vijeća roditelja i škole u predvorju škole;

1.3 Logo Vijeća roditelja i škole;

1.4 Izrada i usvajanje Kodeksa ponašanja roditelja;

2.

Donacije-financijski doprinos

2.1 Izložba i prodaja pisanica;

2.2 Pomoć u prikupljanju donacija za sv. Nikolu;

2.3 Doprinos uređenju školskoga dvorišta;

3.

Socijalno-karitativni rad

3.1 Pomoć materijalno-ugroženim učenicima;

3.2 Prikupljanje pomoći učenicima koji ne mogu platiti ekskurziju;

3.3 Pomoć oboljelim učenicima;

3.4 Organiziranje i provedba humanitarne akcije Paket ljubavi;

4.

Unapređenje nastavnoga procesa

4.1 Prijedlozi za smanjenje broja izostanaka;

4.2 Razmatranje izvješća o uspjehu učenika;

4.3 Prijedlozi za poboljšanje kvalitete nastavnoga procesa;

5.

Suradnja s drugim tijelima

5.1 Redovita suradnja sa ravnateljicom;

5.2 Redovita suradnja sa Školskim odborom;

5.3 Ostvariti suradnju sa Vijećem učenika;

5.4 Ostvariti suradnju sa Vijećem roditelja drugih škola na području HNŽ-a i šire;

5.5 Sudjelovanje u koordinacijskim timovima škole;

5.6 Organiziranje posjeta važnim institucijama;

6.

Potpora učiteljima /nastavnicima i učenicima

6.1 Sudjelovanje u organizaciji školskih projekata-Djeca pjevaju hitove i Turnir očeva;

6.2 Za učenike natječaj poticanja kreativnosti-

„JA-ŠKOLA-BUDUĆNOST“

7.

Poboljšati internu i eksternu komunikaciju

7.1 U radu Vijeća roditelja i škole više koristiti informacijske tehnologije( facebook, ankete, upitnike…)

7.2 Predložiti Vijeću učenika izdavanje školskih novina i izradu Kodeksa ponašanja učenika;

8.

Društvena odgovornost

8.1 Sudjelovanje u ekološkim akcijama;

8.2 Razmjena udžbenika;

9.

Radionice - predavanja

9.1 Školski pedagog jednom godišnje upoznaje Vijeće roditelja sa provedbom radionica;

9.2 Organiziranje radionica/nasilje i ovisnosti i sudjelovanje na njima;