1. DRAMSKA SEKCIJA – Danijela Ećim, Fanita Sušac, Arijana Čuljak i Martina Milinković
2. LITERARNO-NOVINARSKA SEKCIJA- Vjerana V.,Maja S., Igor P.,Ana P., Danijela J., Goran I. i Mirela Š.
3. RECITATORSKA SEKCIJA-Zorica Kožul i Anita Tomas
4. EKOLOŠKA SEKCIJA-Ruža DŽ., Ita P. i Ivana R.
5. LIKOVNO-KREATIVNA SEKCIJA- Dunja A.T.,Vesna E.,Ilija S. i Dragana P.
6. ISTRAŽIVAČI BAŠTINE - Irena Tomić,Mirjana Bulić, Vera B. i Danijela Š.
7. VRIJEDNE RUKE /PODUZETNIČKA S./ CRVENI KRIŽ- Tanja K., Marija Č.
8.ZBOR- Marina B. i Željka Z.
9.GLAZBENO-RITMIČNO-PLESNA SEKCIJA- Ana-Marija B., Marinka P. i Darije J.
10.SPORTSKA SEKCIJA - Amar Macić
PODRUČNE ŠKOLE: LIKOVNO-KREATIVNA SEKCIJA i DRAMSKO-RECITATORSKA SEKCIJA