(Ivan Gundulić - Dubravka)

"O lijepa, o draga, o slatka slobodo,     uresu jedini od ove Dubrave,
dar u kom sva blaga višnji nam Bog je d'o,     sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi
uzroče istini od naše sve slave,     ne mogu bit plata tvoj čistoj ljepoti."
1. DRAMSKA SEKCIJA – Danijela Ećim, Fanita Sušac, Arijana Čuljak i Martina Milinković
2. LITERARNO-NOVINARSKA SEKCIJA- Vjerana V.,Maja S., Igor P.,Ana P., Danijela J., Goran I. i Mirela Š.
3. RECITATORSKA SEKCIJA-Zorica Kožul i Anita Tomas
4. EKOLOŠKA SEKCIJA-Ruža DŽ., Ita P. i Ivana R.
5. LIKOVNO-KREATIVNA SEKCIJA- Dunja A.T.,Vesna E.,Ilija S. i Dragana P.
6. ISTRAŽIVAČI BAŠTINE - Irena Tomić,Mirjana Bulić, Vera B. i Danijela Š.
7. VRIJEDNE RUKE /PODUZETNIČKA S./ CRVENI KRIŽ- Tanja K., Marija Č.
8.ZBOR- Marina B. i Željka Z.
9.GLAZBENO-RITMIČNO-PLESNA SEKCIJA- Ana-Marija B., Marinka P. i Darije J.
10.SPORTSKA SEKCIJA - Amar Macić
PODRUČNE ŠKOLE: LIKOVNO-KREATIVNA SEKCIJA i DRAMSKO-RECITATORSKA SEKCIJA