(Ivan Gundulić - Dubravka)

"O lijepa, o draga, o slatka slobodo,     uresu jedini od ove Dubrave,
dar u kom sva blaga višnji nam Bog je d'o,     sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi
uzroče istini od naše sve slave,     ne mogu bit plata tvoj čistoj ljepoti."

RAZREDNIŠTVA U ŠKOLSKOJ 2016./17.GODINI

 

1.1 SLAVKO KOVAČEVIĆ

6.1 DUNJA A.T.

1.2 MARTINA MILINKOVIĆ

6.2 ZORICA KOŽUL

1.3 ITA PANDŽA

6.3 MIRJANA BULIĆ

2.1 IGOR PANDŽA

7.1 DANIJELA JURIĆ

2.2 MARINKA PUŠIĆ

7.2 VERA BEVANDA

2.3 ANITA TOMAS

7.3 VESNA ERL

3.1 DANIJELA EĆIM

7.4 RUŽA DŽIDIĆ

3.2 FANITA SUŠAC

8.1 ILIJA SAVIĆ

3.3 ŽELJKO ŠOTRA

8.2 DARIJE JURJEVIĆ

4.1 IVANA RAIČ

8.3 IRENA TOMIĆ

4.2 ANA-MARIJA BLAŽEVIĆ

9.1 GORAN IVANKOVIĆ

4.3 VJERANA VREBAC

 

5.1 DRAGANA PETRIĆ

 

5.2 MAJA STANIĆ

 

 

1.V DARIO BRAJKOVIĆ

2.V IVANA MIKULIĆ

3.V ANĐELKA ANIČIĆ

4.V MARINA BEVANDA

5.V ANDREA CVITANOVIĆ

RAŠTANI RUŽICA PEHAR