(Ivan Gundulić - Dubravka)

"O lijepa, o draga, o slatka slobodo,     uresu jedini od ove Dubrave,
dar u kom sva blaga višnji nam Bog je d'o,     sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi
uzroče istini od naše sve slave,     ne mogu bit plata tvoj čistoj ljepoti."

Natjecanja i smotre u školskoj 2013./2014. godini

Zavod za školstvo Mostar u školskoj 2013./2014. godini u suradnji s osnovnim i srednjim školama HNŽ-e, koje izvode nastavu na hrvatskom jeziku, organizira školska i županijska natjecanja.

Kalendar natjecanja:

OSNOVNE ŠKOLE

1) Smotra KRASNOSLOV (interpretativno čitanje i recitiranje)

Vremenik natjecanja:

a) školsko – do 15. ožujka 2014.

b) županijsko – tijekom travnja 2014. godine

Kategorija natjecanja: učenici IV. razreda osnovne škole

Programski sadržaji natjecanja: U interpretaciji vodimo učenike u doživljavanje drukčijeg ugođaja, drukčijeg doživljavanja svijeta, u zapažanju motiva koji unose radost, iskazuju emotivnost, oblikuju čudesnu razigranost izraza i ritma.

-izbor tekstova primjeren uzrastu učenika

-ostvarivanje misaono emotivnih sadržaja (čitatelj iz teksta mora osjetiti živog čovjeka odnosno životno iskustvo)

-pravilna akcentuacija i dikcija, rečenični ton…

-prirodnost, izražajnost i sugestivnost prigodom nastupa.

Literatura: lektirau razrednoj nastavi (izbor autora književnih tekstova i lektire primjeren razvojnoj dobi učenika); udžbenici hr.jezika za IV.razred

2) Natjecanje iz gramatike hrvatskog jezika

Vremenik natjecanja:

a) školsko – do konca ožujka 2014.

b) županijsko – tijekom travnja 2014. godine

Kategorija natjecanja: učenici VII. razreda osnovne škole

Programski sadržaji natjecanja: gramatika, pravopis i povijest hrvatskoga jezika

-promjenjive i nepromjenjive vrste riječi

-sklonidba promjenjivih riječi i pravilna upotreba padežnih oblika

-glasovne promjene (palatalizacija, sibilarizacija, jotacija, nepostojano a, prijeglas)

-dodaci imenici i glagolu, rečenični skupovi

-glagoli (značenja, tvorba, stilska obilježenost, glasovne promjene)

-sprezanje glagola

-glagolski načini i glagolska stanja

-nezavisno složena rečenica. Vrste nezavisno složenih rečenica

-zavisno složene rečenice (izricanje predikata, izricanje subjekta, objekta i atributa )

-pravopisni sadržaji 7. razreda ( zarez u jednostavnoj i složenoj rečenici; veliko i malo početno slovo u imenima ljudi, zemljopisnim imenima; nazivi blagdana; nazivi organizacija, društava, udruga i ustanova; nazivi država; nazivi knjiga, časopisa, novina; nazivi nebeskih tijela

-povijest hrvatskoga jezika (sadržaji 5. 6. i 7. razreda)

Literatura: Težak, S., Babić, S. (2005); Gramatika hrvatskoga jezika (15. izdanje), Zagreb, Školska knjiga, Babić, S., Moguš, M. (1996); Hrvatski pravopis, Zagreb, Školska knjiga; udžbenici hrvatskoga jezika za osnovnu školu od 5. do 7. razreda

3) Natjecanje recitatora

Vremenik natjecanja:

a) školsko – do konca ožujka 2014. godine

b) županijsko – svibanj 2014. godine

Kategorija natjecanja: učenici predmetne nastave

Programski sadržaji natjecanja: interpretativno recitiranje

Literatura: Težak, S. (1990.); Govorne vježbe u nastavi hrvatskog jezika, 8. izdanje, Zagreb, Školska knjiga

4) Natjecanje iz engleskog jezika

Vremenik natjecanja:

a) školsko – do 15. ožujka 2014.

b) županijsko – tijekom travnja 2014.

Kategorija natjecanja: učenici VII. razreda osnovne škole

Način realizacije: individualni rad na testovima (Proučavaju se tehnike rješavanja testova za oveoblasti:Grammar, UseofEnglish i ReadingComprehension);

Programski sadržaji natjecanja: nastavni plan i program za engleski jezik zaIV., V., VI. i VII. razred (za VII. razred isključivo planirano gradivo prvog polugodišta)

Literatura: udžbenici engleskog jezika za osnovnu školu

5) Natjecanje iz matematike

Vremenik natjecanja:

a) školsko – do 15. ožujka 2014. godine

b) županijsko – tijekom travnja 2014. godine

Kategorija natjecanja: učenici V. razreda devetogodišnje osnovne škole

Programski sadržaji natjecanja: nastavni plan i program za matematiku do V. razred (za V. razred planirano gradivo prvog polugodišta)

Literatura: udžbenici matematike, priručnici, zbirke zadataka i drugi izvori.

6) SMOTRE

1.Dani kruha

2.Lijepom našom

3.Smotre školskih zborova