(Ivan Gundulić - Dubravka)

"O lijepa, o draga, o slatka slobodo,     uresu jedini od ove Dubrave,
dar u kom sva blaga višnji nam Bog je d'o,     sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi
uzroče istini od naše sve slave,     ne mogu bit plata tvoj čistoj ljepoti."

OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA MOSTAR
PRAVILNIK O DEŽURSTVU UČENIKA
DUŽNOSTI I OBVEZE DEŽURNIH UČENIKA

 -   U školi dežura jedan učenik VII. ili VIII. razreda i u skladu s time nosi vidljive oznake

 -   Dežurni učenik dežura u prijavnici škole (na samom ulazu u školu) u vremenu od 7.15 do 12.30 sati (prva smjena) i od     12.30 do 18.15 sati (druga smjena)

Dužnosti i obveze dežurnog učenika:

1. Učenik je dužan na dežurstvo doći točno u predviđeno vrijeme te preuzeti Knjigu dežurstva od dežurnog učitelja ili nastavnika.

2. Za vrijeme malih odmora i trajanja sata, dežurni učenik dužan je zaključati ulazna vrata škole.

3. Dežurni učenik je dužan pristojno dočekati svakog posjetitelja i obaviti informativni razgovor da se ustanovi razlog posjeta i mogućnost realizacije namjere posjeta.

4. Dežurni učenik u Knjigu dežurstva upisuje osobne podatke o svakom posjetitelju (ime i prezime i razlog dolaska).

5. Dežurni učenik, bez ometanja nastavnog procesa, upućuje i prati posjetitelja do osobe koju traži.

6. Dežurni učenici ne smiju napuštati svoje mjesto bez prethodnog dogovora s dežurnim učiteljem, razrednikom ili upravom škole.

7. Dežurni učenik tijekom dežurstva može nazočiti samo satima pismenih ispita znanja. Tada učenik traži zamjenu u paralelnom razrednom odjelu i obavještava dežurnog učitelja/nastavnika o promjeni.

8. Zabranjeno je okupljanje oko dežurnog učenika koji mora biti usmjeren na izvršavanje svojih obveza, brinuti se za urednost i   čistoću svoga stola i knjige dežurstva. Dežurni učenik svoju užinu ne konzumira s ostalim učenicima, nego prije velikog odmora.

9. Dežurni učenik ne dopušta ulazak učenika u školu dok to ne dopusti dežurni učitelj/nastavnik te upozorava učenike, koji dolaze na nastavu u drugoj smjeni, da u školu ulaze deset minuta prije početka sata, a nikako prije!

10. Dežurni učenici dužni su što prije obavijestiti dežurnog učitelja, razrednika, ostale učitelje ili upravu škole (redom kako je nabrojano), ako uoče sljedeće situacije unutar ili oko školi:

       - kretanje nepoznatih osoba po školi

       - sukob ili nasilje među učenicima

       - nastalu štetu i /ili počinitelje štete

       - bilo koji drugi slučaj kršenja Pravilnika o kućnome redu škole.

Dežurni učenik ne smije:

    - kasniti na dežurstvo

    - udaljavati se s mjesta dežurstva

    - baviti se nedopuštenim aktivnostima (slušanje glasne glazbe, korištenje mobitela i drugih

      uređaja u svrhu zabave, dovođenje prijatelja za vrijeme dežurstva…)

    - ne izvršavati svoje obveze

 1. Dežurni učenik iz prve smjene dežurstvo napušta nakon primopredaje Knjige dežurstva učeniku iz druge smjene, dok učenik druge smjene dežurstvo napušta primopredajom Knjige dežurstva dežurnom nastavniku.

2. Dežurni nastavnik u drugoj smjeni, dužan je knjigu dežurstva preuzeti od dežurnog učenika te Knjigu ostaviti u zbornicu.

Razrednik može uskratiti ili trajno osloboditi dežurstvo učeniku s težim zdravstvenim poteškoćama, učeniku s lošim ocjenama iz učenja ili/i vladanja, učeniku s neprimjerenim ponašanjem te učenike koji su dulje izbivali s nastave.