(Ivan Gundulić - Dubravka)

"O lijepa, o draga, o slatka slobodo,     uresu jedini od ove Dubrave,
dar u kom sva blaga višnji nam Bog je d'o,     sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi
uzroče istini od naše sve slave,     ne mogu bit plata tvoj čistoj ljepoti."

Djelatnici u školskoj 2016./2017.god.

Marija Jurčić, prof.- ravnateljica
Daliborka Pavlović, prof.- pomoćnica ravnateljice
Ružica Tabak, pedagog
Tanja Ćorić, tajnica
Mara Vrljić, računovođa
Mirela Škutor, knjižničarka

Učitelji razredne nastave

Vjerana Vrebac
Ivana Raič
Maja Stanić
Anita Zrno-Puzić
Ita Pandža
Igor Pandža
Maja Goluža
Danijela Ećim
Fanita Sušac
Anđelka Aničić
Dario Brajković
Ivana Mikulić
Ana-Marija Blažević

Anita Tomas

Dragana Petrić

Marinka Pušić

Andrea Cvitanović

Marina Bevanda

Ružica Pehar

Učitelji hrvatskoga jezika

Zorica Kožul
Danijela Jurić

Daliborka Pavlović

Dunja Artuković-Tadić

Učitelj likovne kulture

Dunja Artuković-Tadić

Učitelj glazbene kulture

 Željka Zovko

Učitelji engleskoga jezika

Goran Ivanković
Arijana Čuljak
Ana Pandža

Tiana Šunjić

Učitelj njemačkoga jezika

 Ivana Sesar

Učitelji matematike i fizike

Mirjana Bulić
Vesna Erl
Darije Jurjević

Učitelji biologije i kemije

Ruža Džidić
Milena Bušić

Tanja Martinović

Učitelji povijesti i zemljopisa

Irena Tomić
Vera Bevanda
Danijela Šitum

Učitelji tehničke kulture

Jasminka Martinović

Emil Fehatović

Venija Petrović

Učitelj informatike

 Emil Fehatović

Učitelji tjelesne i zdravstvene kulture

Amar Macić

Ivica Bošković

Učitelji katoličkog vjeronauka

Ilija Savić
Tanja Kožul
Marija Čule

Spremačice

Iva Pandža
Snježana Ćeškić
Matija Pandža
Vladimira Pandža
Ankica Pandža
Kristina Cigić

Domar

Slaven Cvitanović