(Ivan Gundulić - Dubravka)

"O lijepa, o draga, o slatka slobodo,     uresu jedini od ove Dubrave,
dar u kom sva blaga višnji nam Bog je d'o,     sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi
uzroče istini od naše sve slave,     ne mogu bit plata tvoj čistoj ljepoti."

rasored smjena

Raspored smjena

Raspored A, B i međusmjene u ovoj školskoj godini.

pogledajte

Forum Support

Raspored informacija

Ovdje možete pogledati raspored informacija u ovoj školskoj godini

pogledajte

Knjižnica

Knjižnica

Imaš knjigu,daruj je školi, Knjiga je fora, čitati se mora, Čitamo mi u obitelji

pogledajte više

Popis odabranih udžbenika Osnovne škole Ivana Gundulića Mostar za školsku 2017./2018.godinu.

1. RAZRED      
Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik
POČETNICA TAJNA SLOVA Zokić,Bralić,Musa radni priručnik ŠKOLSKA NAKLADA
MOJ SRETNI BROJ 1 skupina autora radni udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
MOJE OKRUŽJE 1 De Zan,Vasilj,Halačev radni priručnik ŠKOLSKA NAKLADA
PUSTITE MALENE K MENI   radna bilježnica LOGOVITA
       
2. RAZRED      
Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik
TAJNA SLOVA 2-udžbenik Zokić,Bralić,Musa udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
TAJNA SLOVA 2-radna bilježnica Zokić,Bralić,Musa radna bilježnica ŠKOLSKA NAKLADA
MOJ SRETNI BROJ 2 -udžbenik skupina autora udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
MOJ SRETNI BROJ 2-zbirka zadataka skupina autora zbirka zadataka ŠKOLSKA NAKLADA
MOJE OKRUŽJE 2 -udžbenik De Zan,Vasilj,Madžar,Halačev,Letina,Kisovar-Ivanda udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
MOJE OKRUŽJE 2 -radna bilježnica De Zan,Vasilj,Madžar,Halačev,Letina,Kisovar-Ivanda radna bilježnica ŠKOLSKA NAKLADA
RAZIGRANI ZVUCI 2 Ćubela, Jandrašek, Stanišić udžbenik s CD-om ŠKOLSKA NAKLADA
DIP IN 1 -udžbenik Džeba,Sivrić udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
DIP IN 1 -radna bilježnica Džeba,Sivrić radna bilježnica ŠKOLSKA NAKLADA
UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE   radna bilježnica GLAS KONCILA
       
3. RAZRED      
Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik
KUĆA SVEMOGUĆA - čitanka Zalar,Dvornik,Petruša,Brkić čitanka ALFA
MOJ HRVATSKI 3 - udžbenik Pavličević-Franić, Štanger-Velički, Šušnjar udžbenik ALFA
MOJ HRVATSKI 3 - vježbenica Pavličević-Franić, Štanger-Velički, Šušnjar vježbenica ALFA
MOJ SRETNI BROJ 3-udžbenik skupina autora udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
MOJ SRETNI BROJ 3 -zbirka zadataka skupina autora zbirka zadataka ŠKOLSKA NAKLADA
DOM I ZAVIČAJ 3-udžbenik Jelić,Brkić udžbenik ALFA
DOM I ZAVIČAJ 3 - radna bilježnica Jelić,Brkić radna bilježnica ALFA
RAZIGRANI ZVUCI 3 Ćubela, Jandrašek, Stanišić udžbenik s CD-om ŠKOLSKA NAKLADA
DIP IN 2 - udžbenik Džeba, Mardešić, Sivrić udžbenik s CD-om ŠKOLSKA NAKLADA
DIP IN 2 - radna bilježnica Džeba, Mardešić, Sivrić radna bilježnica ŠKOLSKA NAKLADA
RASTIMO U ZAHVALNOSTI   radna bilježnica GLAS KONCILA
       
4. RAZRED      
Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik
TAJNA SLOVA 4- čitanka Zokić,Bralić,Musa čitanka ŠKOLSKA NAKLADA
TAJNA SLOVA 4 -udžbenik Zokić,Bralić,Musa udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
TAJNA SLOVA 4-vježbenica Zokić,Bralić,Musa vježbenica ŠKOLSKA NAKLADA
MOJ SRETNI BROJ 4 - udžbenik skupina autora udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
MOJ SRETNI BROJ 4 - radna bilježnica skupina autora radna bilježnica ŠKOLSKA NAKLADA
MOJE OKRUŽJE 4 -udžbenik De Zan,Nejašmić,Vasilj,Madžar udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
MOJE OKRUŽJE 4 -vježbenica De Zan,Nejašmić,Vasilj,Madžar vježbenica šKOLSKA NAKLADA
RAZIGRANI ZVUCI 4 +CD Ćubela, Jandrašek, Stanišić udžbenik s CD-om ŠKOLSKA NAKLADA
DIP IN 3 -udžbenik Mardešić, Sivrić udžbenik s 2 CD-a ŠKOLSKA NAKLADA
DIP IN 3 - radna bilježnica Mardešić, Sivrić radna bilježnica ŠKOLSKA NAKLADA
ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA   radna bilježnica KRŠĆ.SADAŠNJOST
       
5. RAZRED      
Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik
TAJNA SLOVA 5 -čitanka Zokić,Bralić,Musa čitanka ŠKOLSKA NAKLADA
TAJNA SLOVA 5 -udžbenik Zokić,Bralić,Musa udžbenik šKOLSKA NAKLADA
TAJNA SLOVA 5 -vježbenica Zokić,Bralić,Musa vježbenica šKOLSKA NAKLADA
MOJ SRETNI BROJ 5 - udžbenik skupina autora udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
MOJ SRETNI BROJ 5 -vježbenica skupina autora vježbenica ŠKOLSKA NAKLADA
MOJE OKRUŽJE 5 - udžbenik De Zan,Nejašmić,Vranješ-Šoljan,Madžar,Vasilj,Zovko udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
MOJE OKRUŽJE 5 - radna vježbenica De Zan,Nejašmić,Vranješ-Šoljan,Madžar,Vasilj,Zovko vježbenica ŠKOLSKA NAKLADA
RAZIGRANI ZVUCI 5 Ćubela,Jandrašek udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
DIP IN 4 - 4.godina učenja Ban, Blažić, Sivrić radna bilježnica ŠKOLSKA NAKLADA
DIP IN 4 - 4.godina učenja Ban, Blažić, Sivrić udžbenik šKOLSKA NAKLADA
NA PUTU VJERE   radna bilježnica KRŠĆ.SADAŠNJOST
       
       
6. RAZRED      
Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik
MOJ HRVATSKI 6 - udžbenik Pranjković udžbenik ALFA
MOJ HRVATSKI 6 - vježbenica Pranjković vježbenica ALFA
MOJA ČITANKA - čitanka Težak, Marušić, Lekić udžbenik ALFA
MATEMATIČKI IZAZOVI 6 - udžbenik Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić udžbenik ALFA
MATEMATIČKI IZAZOVI 6 - zbirka zadataka Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić zbirka zadataka ALFA
PRIRODA 6 - udžbenik Bastrić, Novoselić, Pekas udžbenik ALFA
PRIRODA 6 - radna bilježnica Bastrić, Novoselić, Pekas radna bilježnica ALFA
GLAZBA I TI 6 Matušek,Špehar,Ćubela udžbenik s CD-om šKOLSKA NAKLADA
UČIMO GLEDATI 6 -likovna kultura Huzjak,Živković udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
DIP IN 5 - 5.godina učenja Ban, Sivrić udžbenik s CD-om ŠKOLSKA NAKLADA
DIP IN 5 - 5.godina učenja Ban, Sivrić radna bilježnica ŠKOLSKA NAKLADA
POVIJEST 6 - udžbenik Bekavac,Bradvica,Rozić udžbenik ALFA
POVIJEST 6 - radna bilježnica Bekavac,Bradvica,Rozić radna bilježnica ALFA
GEA 6 - udžbenik Ilić,Orešić,Madžar udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
GEA 6 - radna bilježnica Ilić,Orešić,Madžar radna bilježnica ŠKOLSKA NAKLADA
ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 6 Bartolić,Marenčić,Paleka,Pehar udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
LIKE IT 6 - informatika D.Rade,B.Šantalab,L. Novaković,S.Valjan- Đogić udžbenik s CD-om ALFA
LERNEN, SINGEN, SPIELEN 1 (1. godina učenja) V.Jagatić,G.Matolek- Veselić udžbenik ALFA
LERNEN, SINGEN, SPIELEN 1 (1. godina učenja) V.Jagatić,G.Matolek -Veselić radna bilježnica ALFA
JA SAM PUT   radna bilježnica KRŠĆ.SADAŠNJOST
       
7. RAZRED      
Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik
MOJA ČITANKA 7 -čitanka Težak, Marušić, Lekić čitanka ALFA
MOJ HRVATSKI 7 - radna bilježnica Olga Lekić, Pranjković radna bilježnica ALFA
MOJ HRVATSKI 7 - udžbenik Olga Lekić, Pranjković udžbenik ALFA
MATEMATIČKI IZAZOVI 7 - udžbenik Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić udžbenik ALFA
MATEMATIČKI IZAZOVI 7 - zbirka zadataka Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić zbirka zadataka ALFA
POVIJEST 7 - udžbenik Birin, Šarlija,Rozić udžbenik ALFA
POVIJEST 7 - radna bilježnica Birin, Šarlija,Rozić radna bilježnica ALFA
GEA 7 - udžbenik Ilić,Orešić,Madžar udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
GEA 7 -radna bilježnica Ilić,Orešić,Madžar radna bilježnica ŠKOLSKA NAKLADA
PRIRODA 7 -udžbenik Bulić, Dragobratović, Novoselić, Pekas udžbenik ALFA
PRIRODA 7 -radna bilježnica Bulić, Dragobratović, Novoselić, Pekas radna bilježnica ALFA
GLAZBA I TI 7-udžbenik +CD Špehar, Ćubela udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
UČIMO GLEDATI 7 -likovna kultura Huzjak udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
TEHNIČKA KULTURA 7- udžbenik Olujić, Sunko, Mikulaj-Ovčarić,Crnoja,Raguž udžbenik ALFA
DIP IN 6 Mardešić, Sivrić udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
DIP IN 6 Mardešić, Sivrić radna bilježnica ŠKOLSKA NAKLADA
LIKE IT 7-informatika B. Šantalab, K. Toić Dlačić, D. Rade, V. Pilipović, D. Bujadinović, S. Valjan Đogić udžbenik s CD-om ALFA
LERNEN, SINGEN, SPIELEN 2 (2.godina učenja) G.Matolek- Veselić,V.Jagatić,D.Velički udžbenik s CD-om ALFA
LERNEN, SINGEN, SPIELEN 2 (2.godina učenja) G.Matolek -Veselić,V.Jagatić,D.Velički radna bilježnica ALFA
POZVANI NA SLOBODU   radna bilježnica KRŠĆ.SADAŠNJOST
       
8. RAZRED      
Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik
MOJA ČITANKA 8 -čitanka Lekić, Nikolić,Čato,Fišić čitanka ALFA
MOJ HRVATSKI 8 - udžbenik Lekić, Pranjković udžbenik ALFA
MOJ HRVATSKI 8 - radna bilježnica Lekić, Pranjković radna bilježnica ALFA
MATEMATIČKI IZAZOVI 8 - udžbenik Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić udžbenik ALFA
MATEMATIČKI IZAZOVI 8 - zbirka zadataka Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić zbirka zadataka          ALFA
POVIJEST 8 - udžbenik Akmadža,Bekavac,Rozić udžbenik ALFA
POVIJEST 8 - radna bilježnica Bekavac,Finek,Rozić radna bilježnica ALFA
GEA 8 -udžbenik Ilić,Orešić,Madžar udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
GEA 8- radna bilježnica Ilić,Orešić,Madžar radna bilježnica ŠKOLSKA NAKLADA
U GLAZBI ZAJEDNO 8 - udžbenik s 2 CD-a Adamek-Baća udžbenik ZNANJE
UČIMO GLEDATI 8-likovna kultura Huzjak,Živković udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
TEHNIČKA KULTURA 8 udžbenik Hrpka,Crnoja,Bilič,Srdić,Raguž udžbenik ALFA
ŠTO JE SVE KEMIJA 8 Lukić, Bošnjak udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
BIOLOGIJA 8 Begić,Madaj-Prpić,Novoselić,Knezović udžbenik ALFA
BIOLOGIJA 8 Begić,Madaj-Prpić,Novoselić,Knezović radna bilježnica ALFA
DIP IN 7 Anić,Pavlinek,Sivrić udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
DIP IN 7 Anić,Pavlinek,Sivrić radni priručnik ŠKOLSKA NAKLADA
FIZIKA 8-9 Paar i suradnici udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
FIZIKA 8-9 Paar i suradnici radna bilježnica ŠKOLSKA NAKLADA
FIZIKA 8-9 Paar i suradnici zbirka zadataka          ŠKOLSKA NAKLADA
LERNEN, SINGEN, SPIELEN 3 (3.godina učenja) G.Matolek- Veselić,V.Jagatić,D.Velički udžbenik s CD-om ALFA
LERNEN, SINGEN, SPIELEN 3 (3.godina učenja) G.Matolek- Veselić,V.Jagatić,D.Velički radna bilježnica ALFA
       
       
9. RAZRED      
Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik
MOJA ČITANKA 9 -čitanka Lekić, Nikolić,Čato,Fišić čitanka ALFA
MOJ HRVATSKI 9 - udžbenik Lekić, Pranjković,Bojčetić,Vidoni udžbenik ALFA
MOJ HRVATSKI 9 - radna bilježnica Lekić, Pranjković,Bojčetić,Vidoni radna bilježnica ALFA
MATEMATIČKI IZAZOVI 9 - udžbenik Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić udžbenik ALFA
MATEMATIČKI IZAZOVI 9 - zbirka zadataka Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić zbirka zadataka          ALFA
POVIJEST 9 - udžbenik Bekavac,Jareb,Rozić udžbenik ALFA
POVIJEST 9 - radna bilježnica Bekavac,Jareb,Rozić radna bilježnica ALFA
GEA 9 - udžbenik Madžar udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
GEA 9 - radna bilježnica Madžar radna bilježnica ŠKOLSKA NAKLADA
GLAZBA I TI 9- udžbenik Matušek,Špehar,Ćubela udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
LIKOVNI SAT 9-udžbenik Jarabek,Petrinec-Fulir,Stipetić-Čus,Soldo udžbenik ALFA
TEHNIČKA KULTURA 9- udžbenik Rosić,Sunko,Ovčarić,Crnoja,Raguž udžbenik ALFA
ŠTO JE SVE KEMIJA 9 Lukić,Bošnjak udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
BIOLOGIJA 9 Bastić,Begić,Novoselić,Popović,Primorac udžbenik ALFA
BIOLOGIJA 9 Bastić,Begić,Novoselić,Popović,Primorac radna bilježnica ALFA
DIP IN 8 Breka,Sivrić udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
DIP IN 8 Breka,Sivrić radni priručnik ŠKOLSKA NAKLADA
FIZIKA 8-9 Paar i suradnici udžbenik ŠKOLSKA NAKLADA
FIZIKA 8-9 Paar i suradnici radna bilježnica ŠKOLSKA NAKLADA
FIZIKA 8-9 Paar i suradnici zbirka zadataka          ŠKOLSKA NAKLADA
LERNEN, SINGEN, SPIELEN 4 (4.godina učenja) G.Matolek Veselić,V.Jagatić,D.Velički udžbenik s CD-om ALFA
LERNEN, SINGEN, SPIELEN 4 (4.godina učenja) G.Matolek Veselić,V.Jagatić,D.Velički radna bilježnica ALFA

Korisno i novo! Pročitajte!

Prolexis enciklopedia

Prva veća hrvatska opća i nacionalna online enciklopedija koja izlazi na hrvatskom jeziku, koncipirana i uređivana na vlastitim leksikografskim i informatičkim znanjima, a svima je dostupna besplatno...


hrvatski pravopis online

Hrvatski pravopis na stranici Instituta za hrvatski jezik

Pozivamo vas da se koristite Hrvatskim pravopisom, da čitate pravopisni tekst i pravopisni rječnik te da svojim prijedlozima i komentarima doprinesete tomu da Hrvatski pravopissvakim danom bude što bolji, a rječnik što sadržajniji..


upisi u srednju školu

Plan upisa i natječaji za upis u I. razred srednjih škola u HNŽ

Na stranicama vlade HNŽ možete pronaći natječaje i planove upisa u aktualnu šk. godinu...

Kako lakše učiti?

Zašto je važno poznavati i koristiti različite metode učenja?
Ovdje možete pregledati kratku prezentaciju i pogledati dokumente o tomu
("Mnemotehnike i kognitivne mape" od Nine Pavlin-Bernardić te
knjigu prof. dr. Predraga Zarevskogi "Psihologija pamcenja i ucenja")

Free download .ppt prezentacije "Kako lakše učiti"

Info brojevi

Gradska Ljekarna: (0)36 313 484
Zračna Luka: (0)36 350 212
MUP Centrala: (0)36 383 111
Pomoć na cesti: (0)36 323 245
Taxi služba Mostar: (0)36 318 876
Privatni Taxi: 1503,1506,1507
Kolodvor Zapad: (0)36 348 680
Kolodvor Istok: (0)36 552 025
Željezn. kolodvor: (0)36 551 361

mjesto reklama os ig mostar